La nostra formació
Escola de Grafologia
E nsenya’ns com escrius…i t’ensenyarem a interpretar com ets. PRIMERA ESCOLA DE GRAFOLOGIA de Girona.
A l’escola Espai Grafològic de Girona, els estudis de grafologia ara s'ofereixen en un còmode format semi-presencial i es divideixen en dos nivells.
Són cursos pensats tant per aquells que simplement senten curiositat per una tècnica que els pot apropar una mica més al coneixement de l’ésser humà (primer curs), com per qui es vulgui formar com a grafòleg i fer de la grafologia la seva professió (primer i segon curs). El temari és complet, ample i va acompanyat en cada moment d'una gran varietat d’exemples i exercicis pràctics. També oferim: ESTUDIS DE PERSONALITAT a partir de la lletra manuscrita, per ús i orientació personal, i INFORMES GRAFOLÒGICS per l’ajuda en la SELECCIÓ DE PERSONAL

Espai Grafològic
 
 
 
Escola de Morfopsicologia
L a teva cara parla de tu. La Morfopsicologia és l'estudi de la personalitat a través de la cara; una forma de conèixer i comprendre'ns, a nosaltres mateixos i a aquells que ens envolten, per mitjà del l'estudi del rostre.

Espai de Morfopsicologia
 
Escola de Matemàtiques Vèdiques
L a matemàtica vèdica de Bhárati Krishná Tirthá és un sistema de càlcul mental desenvolupat per Shri Bhárati Krishná Tirtháj a mitjans del segle XX, basant-se amb l'Átharva Vedá, un antic text dels Vedes

Té algunes similituts amb el mètode Trachtenberg, així mateix té aplicacions per a matemàtiques avançades, com ara el càlcul o l'àlgebra lineal.

La Sala Alexandria d’Espai Natura és la primera escola de Matemàtiques Vèdiques de Girona.

Escola Vèdiques