La nostra formació
Escola de Grafologia
E nsenya’ns com escrius…i t’ensenyarem a interpretar com ets. PRIMERA ESCOLA DE GRAFOLOGIA de Girona. Nivells I i II, grafologia infantil i grafoteràpia. ESTUDIS DE PERSONALITAT a partir de la lletra manuscrita, per ús i orientació personal. INFORMES GRAFOLÒGICS per l’ajuda en la SELECCIÓ DE PERSONAL.

Espai Grafològic
 
 
 
Escola de Morfopsicologia
L a teva cara parla de tu. La Morfopsicologia és l'estudi de la personalitat a través de la cara; una forma de conèixer i comprendre'ns, a nosaltres mateixos i a aquells que ens envolten, per mitjà del l'estudi del rostre.

Espai de Morfopsicologia
 
Escola de Matemàtiques Vèdiques
L a matemàtica vèdica de Bhárati Krishná Tirthá és un sistema de càlcul mental desenvolupat per Shri Bhárati Krishná Tirtháj a mitjans del segle XX, basant-se amb l'Átharva Vedá, un antic text dels Vedes

Té algunes similituts amb el mètode Trachtenberg, així mateix té aplicacions per a matemàtiques avançades, com ara el càlcul o l'àlgebra lineal.

La Sala Alexandria d’Espai Natura és la primera escola de Matemàtiques Vèdiques de Girona.

Escola Vèdiques